FGD Penataan Platform/OTT dalam Kerangka Kemitraan Global yang Mutual Respect dan Mutual Benefit