Perlunya Pasal yang Menyatakan Kepentingan Nasional & Kedaulatan Ranah Online, di dalam PP Pelaksanaan UU Cipta Kerja Sektor Telekomunikasi

Apabila dokumen tidak muncul, silahkan gunakan tautan berikut ini lihat dokumen.

%d bloggers like this: